Dette site benytter cookies. Ved at bruge sitet accepterer du dette.  Læs mere                        OK
Hjem     |   Dækninger     |   Information     |   Kontakt     |   Anmeld skade     | Om os   |   Cookies


Spørgsmål og svar


Forsikringsforhold kan være svære at forstå!

Derfor bestræber vi os på, at give dig tydelig information om alle forhold der vedrører vores forsikringer. Her finder du information der gør dig i stand til at vurdere hvilken forsikring der passer bedst til dit behov.

1. Hvilke produkter, mærker og modeller kan sikres ?
Forsikringen kan tegnes til alle mærker og modeller indenfor de produktgrupper der er nævnt på vores hjemmeside.

2. Hvornår træder forsikringen i kraft?
Du er dækket fra den dato du tegner forsikringen

3. Hvornår skal forsikringen tegnes ?
Indtil 14 dage efter udstyrets købsdato. Dvs. den dato der fremgår af din regning/faktura vedrørende det/de produkter du ønsker at sikre. Der kan ikke tegnes forsikring til brugt udstyr.

4. Hvordan betales forsikringen ?
Der fremsendes en police med indbetalingskort, som skal betales 14 dage efter tegningsdatoen.

5. Har jeg fortrydelsesret ?
Som forsikringstager har du altid 14 dages fortrydelsesret fra forsikringens tegningsdato.

6. Hvor ofte sker der fejl ?
Gartner Group, det verdensomspændende rådgivnings- og analyseselskab indenfor IT mener, at sandsynligheden for fejl er mindst 25% indenfor tre år. Gartner skriver bl.a. i deres seneste analyse at sandsynligheden for, at en bærbar PC får funktionsfejl, er langt større end for en stationær computer.

Fejlprocenten det første år for stationære computere er er ifølge Gartner på mellem 7 og 9 procent, for derefter at stige gradvis til mellem 10 og 15 procent de følgende år.

Bærbare PC'er har en forventet fejlrate på hele 20 % allerede det første år. Dette øges til 28 % det tredje år og op imod 35 % når maskinen bruges på fjerde år. Med funktionsfejl mener Gartner fejl, som betyder at udstyret skal til reparation som følge af at en komponent går i stykker og skal repareres/udskiftes.

Blandt årsagerne til at de bærbare PC'ere oftere går i stykker, er netop at de flyttes meget. Dermed er de langt mere udsatte for blandt andet slag, tab og ekstreme miljøfaktorer, som f.eks. varme og kulde. Sandsynligheden for at computere går i stykker, afhænger også af brugsmønsteret. Det er således langt mere sandsynligt at brugere som rejser/transporterer computeren meget skader den bærbare PC - contra en relativt stillesiddende bruger.

Gartner anbefaler at købe bærbar PC med tre års dækning. Af hensyn til en fornuftig costbenefit anbefales forbrugerne generelt, at planlægge tre års levetid til PC'erne.

7. Dækker indboforsikringen ikke det samme ?
En indboforsikring dækker sædvanligvis tyveri, brand og vandskade, hvis du ikke har tegnet ekstra udvidet dækning. Indboforsikringen har normalt en meget høj selvrisiko typisk kr. 1.000,- til 4.000,- pr. uheld og typisk afskrives dit udstyrs værdi med 20 - 40 % p.a.

Nogle forsikringsselskaber tilbyder en ekstra Elektronikdækning (som tillægs til indboforsikringen), der dækker fejl og uheld på husstandens elektriske apparater i op til 4 år.
I modsætning til de Elektronikdækninger forsikringsselskaberne tilbyder har vores forsikringer generelt ingen selvrisiko. Mobil dog kr. 399,- på første skade og kr. 699,- ved efterfølgende skader. For fotoudstyr, TV, Hi-Fi og hvidevarer er der ingen selvrisiko uanset hvad der sker. Ej heller ved reparation af IT udstyr / computere, tablets osv. Ved totalskade af IT udstyr er selvrisikoen kr. 500,-.

1. Selvrisikoen på forsikringsselskabernes tillægsdækninger er typisk fra ca. kr. 900,- til 2.000,- ved fejl og uheld.
2. Ved tyveri gælder din indboforsikrings sædvanlige selvrisiko og afskrivningsregler.
3. Du skal betale et ekstra tillæg til din alm. indboforsikring fra ca. kr. 500,- til 1100,- pr. år. Hertil skal du lægge selvrisikoen og eventuel afskrivning af produktets værdi i tilfælde af skade.
4. Det kræver at du flytter dine forsikringer til det pågældende selskab hvis du ikke allerede er kunde.

Ovenstående beløb / priser er indhentet pr. 1. Januar 2012.

Bemærk venligst !
Der er generelt ingen selvrisiko. Mobil dog kr. 399,- på første skade og kr. 699,- ved efterfølgende skader.
For fotoudstyr, TV, Hi-Fi og hvidevarer er der ingen selvrisiko uanset hvad der sker.
Ej heller ved reparation af IT udstyr / computere, tablets osv. Ved totalskade af IT udstyr er selvrisikoen kr. 500,-.

Vores forsikring er derfor et godt supplement til andre forsikringer og skulle der være tale om dobbeltdækning i forbindelse med en skade kan du frit vælge hvilken forsikring, der bedst dækker tabet. Vi anbefaler at, du læser betingelserne i din indboforsikring, da vi i sagens natur ikke er bekendt med dine konkrete forsikringsforhold. Ovenstående er alene generelle betragtninger omkring dækningsforholdene på indbo- og erhvervsforsikringer.

8. Hvordan anmeldes fejl, skade eller tyveri ?
Alle skader - uanset art anmeldes online her på hjemmesiden.

9. Hvor lang tid tager skadebehandlingen ?
Alle skader der anmeldes online behandles indenfor 24 timer.
Hvis anmeldelsen ikke sker online, eller er mangelfuld, kan vi ikke overholde tidsfristen.

10. Hvordan dækkes en reparation ?
USG Danmark afregner normalt reparationsudgifterne direkte med serviceværkstedet.

11. Hvor mange gange kan der repareres ?
Der er ingen grænse for, hvor mange skader forsikringen dækker.

12. Hvem skal reparere udstyret ?
Skadet udstyr skal indleveres til det værksted der anvises ved oprettelse af skadeanmeldelsen. Værksteder skal under alle omstændigheder være godkendt af USG Danmark til den pågældende reparation/serviceopgave.

13. Må jeg selv reparere ?
Hvis det drejer sig om en mindre skade eller funktionsfejl må du selv udskifte f.eks. en harddisk, et drev el.lign. Du skal dog være opmærksom på, at hvis der sker yderligere skade, når du selv monterer f.eks. et CD rom drev vil skaden ikke være dækket. Du skal altid indhente skriftlig tilladelse fra USG Danmark inden du selv udfører en reparation.

14. Følgeskader ?
Skader på videobånd, cd'er, tasker, softwareprogammer og andre medier eller lignende vil ikke være dækket. Det samme gælder for skade på tøj eller fødevarer.

15. Hvordan erstattes totalskade og/eller indbrudstyveri ?
Hvis dit udstyr erklæres totalskadet eller bliver stjålet erstattes der med et nyt eller et tilsvarende produkt eventuelt in natura. Der udbetales ikke kontanterstatning.

16. Hvornår er et produkt totalskadet ?
Hvis reparationsudgifterne overstiger produktets genanskaffelsespris på skadestidspunktet eller, hvis udstyret ikke længere kan repareres, f.eks. pga. manglende reservedele og / eller hvis forsikringsselskabet finder det mere rentabelt at erstatte udstyret.

17. Dækkes batterier ?
Hvis der opstår en skade på udstyret der også omfatter batteriet er dette dækket. Ligeledes i forbindelse med indbrudstyveri. Holder batteriet blot op med at virke er det derimod ikke omfattet af forsikringen.

18. Dækker forsikringen tyveri ?
Vores forsikring dækker indbrudstyveri, hvis du har valgt Totaldækning med tillæg for indbrudstyveri.

19. Hvad betyder "uforudsete udefra kommende hændelser" ?
At forsikringen også dækker skader man uforsætligt selv er skyld i og som man ikke kunne forudse.

20. Dækkes ridser og skrammer ?
Skader der kun er kosmetiske og dermed ikke nedsætter produktets anvendelighed, f.eks. skrammer i et kabinet, er ikke omfattet af forsikringen.

21. Hvor skal jeg henvende mig, hvis jeg har spørgsmål til forsikringen ?
Du kan sende en e-mail til post@usgdanmark.dk eller ringe på telefon 70 210 410 mellem kl. 10.00 og 16.00 mandag til torsdag samt kl. 10.00 til 14.00 fredag.

22. Er der selvrisiko på forsikringen ?
Der er generelt ingen selvrisiko. Mobil dog kr. 399,- på første skade og kr. 699,- ved efterfølgende skader. For fotoudstyr, TV, Hi-Fi og hvidevarer er der ingen selvrisiko uanset hvad der sker. Ej heller ved reparation af IT udstyr / computere, tablets osv. Ved totalskade af IT udstyr er selvrisikoen kr. 500,-.

23. Afskrives der på udstyrets værdi - på forsikringen ?
Første år er der ingen afskrivning. Fra andet år foretages der en afskrivning på 15% om året. Reglen om afskrivning anvendes kun i forbindelse med totalskade eller indbrudstyveri.

Alle vores forsikringer
Alle forsikringer - Totalforsikring.dk

Mobiler Kameraer TV & Hi-Fi IT udstyr Hvidevarer

iPhone Spejlrefleks kamera LCD TV Apple Macbook Vaskemaskiner
Smartphone Pocket kamera LED TV Apple iMac Komfur
HTC mobil Video kamera Plasma TV Bærbar PC Tørretumbler
Samsung mobil Kamera alle øvrige 3D TV iPad Apple Køleskab
Nokia mobil   TV alle øvrige Tablet alle øvrige Køle-fryseskab
Mobiltelefon alle øvrige   Hi-Fi anlæg Stationær PC Opvaskemaskiner
    Projektorer Printere Ovne til indbygning
    Spillekonsoller Scannere Kogeplader
    iPod Projektorer Fryseskabe
    Hi-Fi produkter Stationær Apple Hvidevarer øvrigeTotalforsikring.dk ejes af USG DANMARK - STAMHOLMEN 175 - 2650 HVIDOVRE - TELEFON 70 210 410 - POST@USGDANMARK.DK

USG Danmark er en dansk forsikringsagent virksomhed etableret i 1995. Vi er den førende udbyder af produktforsikringer på internettet med stor viden og erfaring indenfor vores felt. Vi tilbyder forsikring til; Bærbar computer herunder Apple Macbook, Tablet PC og iPad, mobiltelefoner herunder iPhone og andre Smartphones, TV, Hi-Fi, Foto- og Videokamera samt hvidevarer.

Vores forsikringstilbud gælder både for privatpersoner, virksomheder og offentlige institutioner. Vi markedsfører endvidere produktforsikring under følgende brands: Mobilforsikring, Totalforsikring, Serviceforsikring, EDB forsikring og All-risk forsikring.

Copyright USG DANMARK since 1995.